Kjøreplaner

Mari Ekroll

Møteleder:

Julesang

Mari Ekroll

Møteleder:

Søndagssamling

Katrine Halsne

Møteleder:

Familiemøte

Møteleder:

Møteveke

Møteleder:

Møteveke

Møteleder:

Møteveke

Møteleder:

Møteveke

Lars

Møteleder:

Møteveke

Anne-Hilde

Møteleder:

Bibelhelg Laurdag

Møteleder:

Bibelhelg

Åge

Møteleder:

Årsmøte for Talgje Bedehus

Møteleder:

Søndagssamling

Møteleder:

Årsmøte Bedehuset

NA

Møteleder:

Onsdagsmøte

Lars

Møteleder:

Samlingsfest bedehuset

Lars

Møteleder:

Konfirmasjonsmøte

Møteleder:

Sommarsamling

Møteleder:

Sommarsamling

Bjarne

Møteleder:

Sankt Hans feiring i Gardsvågen

Mari

Møteleder:

Søndagssamling

  • White Facebook Icon